2014. november 10., hétfő

Számadás


Ismét eltelt négy esztendő, ismét választások lesznek községünkben. Úgy érzem, hogy az eltelt négy év képviselői munkámról illik a választóimnak számot adnom. Négy éve a Falu lakossága megtisztelt bizalmával és beválasztott az ipolyszakállosi önkormányzat képviselő testületébe, sőt még nagyobb megtiszteltetés ért, mert a legtöbb szavaztot sikerült megszereznem. Ez indokolta, hogy az újonan megválasztott polgármester felkért az alpolgármesteri tiszt betöltésére. Ezt egy kis rábeszéléssel, de elfogadtam. Négy éve dolgozunk együtt mi heten, a hét képviselő és a polgármester.  Mivel a falu lakosságának a többségével  az utcán, a templomban vagy nálam a mézüzemben szinte napi rendszerességgel találkozom, ahol ugyan szóba kerülnek falunk ügyes-bajos dolgai, de nem mindig, viszont az önkormányzati gyűléseken szinte alig jelen meg valaki a lakosságból, hát vettem a fáradtságot és itt teszem közzé számadásomat elvégzett képviselői munkámról.
Sok mindent beszélnek rólunk a faluban. Főleg mióta a Pig Agro cég sertéstelep megépítésébe szeretne kezdeni a volt VKK helyén. Sok a hazugság, a kitaláció és a féligazság ebben a témában. Voltunk és vagyunk megalkuvók, sunyik, hazugok és a Falu érdekeit elárulók. Ebből semmi nem igaz. Az Önkormányzat csupán egyetlen egyszer foglalkozott a sertéstelep megépítésével, éspedig akkor, mikor a beruházó cég ismertette az Önkormányzatot építkezési szándékáról. Ezt a képviselőtestület tudomásul vette. Ennyi történt. Többször e témával nem foglalkoztunk. Aztán a cég elindította az építkezés megkezdéséhez szükséges hivatali ügyintézést, ami után a falu lakossága mozgósítva lett. Ezután indultak meg a vádaskodások ellenem és a többi képviselőtársam ellen is.  Olyan személyek foglalnak állást munkánk felől, akiket sosem láttam az önkormányzati üléseken, szóbeszédeknek és pletykáknak adnak hitelt. Ezt visszautasítom és azon személyeket tartom langyosnak és hiteltelennek, akik otthon és az utcán ítélkeznek másokról, de az  önkormányzati gyűléseken, ahol helye lenne az ilyen vitáknak, nem jelentek meg. Sajnálom, hogy sokan a négy éves képviselői munkánkat csak ebből a szemszögből értékelik. Az már mellékes, hogy az eltelt négy év alatt évente mennyit küszködtünk a falu költségvetésével, hogy fejre ne álljon pénzügyi helyzetünk, hogy szinte fillérekből tartottuk fenn falunk ingatlanjainak használható állapotát, hogy ne ázzon be az orvosi rendelő, az óvoda és iskola, az öknormányzat épülete és a kultúrház. Befejeztük a Kálmán által elindított projekteket, hiteleket kellett felvennünk ahhoz, hogy sikeresen visszakapjuk az EU-s alapokból merített támogatásokat. Ugyanis a falu 5% önrésszel minden egyes falufejlesztési projektben benne kell, hogy legyen. Ezt csak azért írom ide, hogy ha valaki ezt nem tudná!  És még azt vetik a szemünkre, hogy nem volt falufejlesztés! De volt! Arról igen, el lehet vitakozni, hogy milyen mértékű és mennyire tetszetős volt a lakosságnak.
Magam részéről az eltelt négy évet sikeresnek mondhatom. Sikerült, nem kis áldozatok árán, megállítani a "poprádi örökségünk" további nyomulását a faluba. Sikerült anyagilag egyensúlyban tartani a falu pénzügyi gazdálkodását.  A négy év alatt teljesen egyedül, magára hagyottan, a falu lakosságának érdektelenségétől fojtogatva tettük munkánkat. (Ez nagyon fájó volt számomra.)
Sikerült az iskolát fenntartani, iskolabuszt indítottunk, nem kevés anyagi ráfordítással (habár én nem a busz működtetésében látom az iskola fennmaradásának módját, de most ebbe nem szeretnék mélyebben belemenni).  Több hagyományt is megőriztünk és teremtettünk.
Azt hiszem képvislőtársaimmal és Ozsival jó munkát végeztünk! Bármikor kiállok a nyilvánosság elé erről esetleg vitát folytatni.
Tisztelt Polgártársaim!
Az elmúlt négy esztendő nem volt gond nélküli, terhektől mentes. Sok szép pillanatot hozzott a Falu életébe, de sokszor összeráncolta homlokunkat is a gondok sokasága. Azt hiszem emelt fővel és nyugodt lekiismerettel tehetjük Önök elé az ezen időszak alatt elvégzett munkánk értékét. Bizonyára vannak Önök között, akik ezt elismerik, azoknak hálás szívvel megköszönöm, hogy ha jelenlétükkel nem is annyira, de lélekben mindíg mellettünk voltak. Ezt éreztük és ez biztatott bennünket. Akik kritikus szemmel tekintenek az elmúlt időszakra, azokat is megértem, bizonyára igazuk van a maguk szemszögéből és minden harag és indulat nélkül szeretném őket bátorítani, hogy tessék próbálják meg! Mindenkinek egyforma esélye van a bejutásra.
Nyugodt szívvel és lekiismerettel állok ki Önök elé. Bízom, hogy szombaton okosan és bölcsen döntenek arról, hogy ki legyen az a hét, új képviselő, aki a következő négy évben vállára veszi Falunk gondjait és keresi majd rá a legjobb megoldást. Ehhez kívánok nekik sok türelmet és kitartást, persze jó egészséget is! Önöket pedig nagyobb szerepvállalásra szeretném buzdítani, segítség majd őket részvételükkel a gyűléseken, tanácsaikkal, dicséretükkel esetleg bírálatukkal is. Kívánok ennek a Falunak fejlődésben gazdag, sikeres követekző négy évet, hiszen ha összefogunk, akkor fejlődik a Falu!
Isten segítsen bennünket a közös munkában!

2014. augusztus 7., csütörtök

A Budapesti Fővárosi Nagycirkuszban

A tábor meglepetés kirándulása a Budapesti Fővárosi Nagycirkuszba való belépés volt. A táborozók már nagyon várták, milyen lesz egy igazi cirkuszi előadást megtekinteni. Azt hiszem nem csalódott senki sem.
Felejthetetlen élményben volt részünk, színvonalas előadással fogadott a Cirkusz. Köszönjük.